SA Rapid Chess Championship 2021 Results

September 3rd, 2021

Congratulations to Thomas Rogers for becoming South Australia’s 2021 Rapid Champion!

Final Standings:

Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 | Buc1 BucT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Rogers,Thomas 1840 SA 6.0 | +B13 +W10 +B11 +B4 +W5 +W3 -B2 | 26.5 29.5 2 Pritchard,Max 0 SA 5.0 | +B7 +W5 -B3 +W8 +B11 -W4 +W1 | 28.0 32.0 3 Maria,Alistair 1944 SA 5.0 | -W11 +B16 +W2 +W6 +B4 -B1 +W5 | 28.0 30.0 4 Mdinaradze,Edgar 2084 SA 5.0 | +B19 +W17 +B6 -W1 -W3 +B2 +W9 | 26.5 28.0 5 Chignola-Torres,Andreas 690 SA 4.0 | +W15 -B2 +B18 +W10 -B1 +W7 -B3 | 25.5 27.0 6 Anstey,Jaden 0 SA 4.0 | +B12 +W18 -W4 -B3 +W13 -B9 +W14 | 22.5 24.0 7 Kumar,Sid 1301 SA 4.0 | -W2 +B15 +W12 -W11 +B18 -B5 +W10 | 21.0 22.5 8 Driscoll-Court,Brodie 1595 SA 4.0 | +W16 -B11 +W13 -B2 -W10 +B19 +B12 | 20.0 21.5 9 Hunt,Peter 1488 SA 4.0 | -B17 +W19 -B10 +W15 +B12 +W6 -B4 | 19.5 21.0 10 Roither,Rhys 0 SA 3.5 | +W14 -B1 +W9 -B5 +B8 =W16 -B7 | 25.0 27.0 11 Charteris,Jamie (W) 0 SA 3.0 | +B3 +W8 -W1 +B7 -W2 -- -- | 28.5 32.5 12 Vince,Brad 0 SA 3.0 | -W6 +BYE -B7 +B14 -W9 +B13 -W8 | 22.0 24.5 13 Franco,Tabitha 0 SA 3.0 | -W1 +B14 -B8 +W17 -B6 -W12 +B16 | 22.0 24.0 14 Brunato,Joseph 879 SA 3.0 | -B10 -W13 +B17 -W12 +B15 +W18 -B6 | 17.5 19.0 15 Turner,Cameron 0 SA 2.5 | -B5 -W7 +BYE -B9 -W14 =W17 +B19 | 19.5 21.0 16 Henderson,Oliver 0 SA 2.5 | -B8 -W3 +B19 -W18 +BYE =B10 -W13 | 19.0 20.5 17 Kim,Brian 0 SA 2.5 | +W9 -B4 -W14 -B13 -W19 =B15 +B18 | 18.5 20.0 18 Yang,Lawrence 0 SA 2.0 | +BYE -B6 -W5 +B16 -W7 -B14 -W17 | 20.5 22.5 19 Bunyon,Sean 0 SA 2.0 | -W4 -B9 -W16 +BYE +B17 -W8 -W15 | 19.5 21.0