South Australian Lightning Chess Championship 2019 Results

April 18th, 2019

Congratulations to both Kyle Leaver and Goran Srdic on claiming the titles of the Lighting Chess Champions of 2019.

Final Standings:

Pos NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Srdic,Goran 2302 SA 10.0 | * 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 Leaver,Kyle 2129 SA 10.0 | 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Mdinaradze,Edgar 2037 SA 9.0 | 0 1 * 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 Jordan,William 2354 FM SA 9.0 | 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Vinall,Chris 1575 SA 8.0 | 1 0 1 0 * 0 1 0 1 1 1 1 1 6 Giouvantsioudis,Kons 2045 SA 7.0 | 0 0 0 0 1 * 1 1 ½ ½ 1 1 1 7 Islam,Md Ruhul (Bobb 1867 SA 7.0 | 1 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 8 Sheldrick,Kevin 2169 SA 6.0 | 0 0 0 0 1 0 0 * 1 1 1 1 1 9 Liu,Ethan Yi 1552 SA 4.5 | 0 0 1 0 0 ½ 0 0 * 0 1 1 1 10 Giouvantsioudis-Mous 1847 SA 4.0 | 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 * ½ 1 1 11 Dipankar,Apoorva 1028 SA 2.5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ * 1 1 12 Koodrin,Zina 1026 SA 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 13 Aktapoda,John 0 SA 0.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *